Debian på cd

Spegla Debians cd-avbildningar

För att spegla Debians cd-avbildningar behöver du en Linux- eller Unixliknande maskin med en permanent, pålitlig Internetanslutning. Debians speglar har .iso-avbildningar för cd och dvd i olika storlekar, filer för jigdo (.jigdo och .template), BitTorrent-filer (.torrent) samt verifieringsfiler för avbildningarna (SHA512SUMS och SHA256SUMS).

Huvudserver

URL:erna för huvudservrarna visas nedan – vi ber dig dock att vänligen överväga att spegla från en närbelägen spegel (spegellista: HTTP/FTP, rsync) om möjligt. Åtkomsten till huvudservern kan vara begränsat runt publiceringsdatum.

Notera även att en stor mängd data är lagrad i dessa kataloger – läs avsnittet nedan för detaljerad information om hur du begränsar storleken genom att exkludera vissa filer.

Spegling med http/ftp rekommenderas ej

Du bör inte använda ftp eller http för att uppdatera din spegel. Dessa överföringsmetoder har en hög misslyckandepotential på grund av filernas enorma storlekar.

Dessutom görs inte några integritetskontroller av den data hämtas via http eller ftp, vilket innebär att det är mer troligt att en avbruten hämtning inte kommer att upptäckas.

Spegling med rsync är acceptabelt

Programmet rsync är en bra lösning för speglingen. Det är inte lika effektivt som de övriga, Debianspecifika, metoder som anges nedan, men kan vara enklare att få på plats. Dessutom försäkrar den att alla filer överförs korrekt, samt att metadata (t.ex tidsstämplar) hålls i synk på samma sätt som filinnehållet.

Använd åtminstone flaggorna --times --links --hard-links --partial --block-size=8192. Detta kommer att bevara modifieringstid, symboliska länkar och hårda länkar, och använda en blockstorlek om 8192 byte (mest effektivt för cd-avbildningar). När modifieringstider och storlekar är desamma kommer rsync helt enkelt att lämna filerna som de är, så --times är verkligen obligatoriskt.

Spegling med jigdo-lite rekommenderas ej

Aktuella versioner av programmet jigdo-litegör det möjligt att hämta flera avbildningar i ett svep. Vi rekommenderar dock inte att jigdo-lite används för att skapa Debian-cd-speglar, använd jigdo-mirror istället.

Spegling med jigdo-mirror rekommenderas

Detta betyder i praktiken: Spegla .iso-filen med jigdo-mirror, sedan (om du även vill spegla andra typer av filer, t.ex .jigdo- och .template-filerna) kör du rsync över katalogen för att hämta resten. Skripten på denna sida kan vara till hjälp om du vill ställa in detta.

Många har ”vanliga” Debianspeglar (debian/), eller har en sådan spegel i närheten, vilket innebär att de redan har de .deb-filer som finns på cd/dvd-avbildningarna. Den uppenbara frågan är – varför kan vi inte använda samma filer i cd-dvd-avbildningarna?

jigdo-mirror är ett program som gör det möjligt att skapa Debian-cd/dvd-avbildningar med filerna från en ”vanlig” Debianspegel, plus några få extra jigdo-mallfiler.

Först och främst behöver du jigdo-mallfilerna. Se jigdo-informationssidan för länkar. Hämta filerna för varje arkitektur du vill bygga avbildningar för.

Skapa en ~/.jigdo-mirror-fil för att konfigurera programmet. Detta är ett exempel:

jigdoDir="/var/du/har/speglar/debian-cd/current/jigdo"
imageDir="/var/du/har/speglar/debian-cd/current/images"
tmpDir="/var/du/har/speglar/debian-cd/current/images"
debianMirror="file:/var/du/har/speglar/debian"
include='i386/|sparc/|powerpc/|source/'; exclude='-1\.'

Variablerna include och exclude innehåller listan över arkitekturer du vill skapa avbildningar för (eller snarare reguljära uttryck). För ytterligare information, se manualsidan för jigdo-mirror eller själva källkoden (det är ett skalskript med massor av kommentarer).

När du konfigurerat det kör du bara jigdo-mirror varpå det gör allting av sig självt. Det kommer skriva ut en hel del utdata och antagligen ta ett tag, så vi föreslår att du gör vad som krävs för att hantera detta (kör det i screen, omdirigera utdata till en fil, osv).

Hur man blir ”push”-spegel

När nya avbildningar blir tillgängliga kan huvudservern sända ett meddelande till sina speglar för att få dem att direkt påbörja uppdateringen. På detta sätt ”trycks” (push) nya data ut istället för att ”dras” (pull) in av speglingarna vid nästa dagliga uppdatering, vilket ger att de nya avbildningarna sprids snabbare.

Om du vill att din spegel skall delta i detta uppdateringssystem, se denna sida.

Undanta filer från spegling

För att minska mängden lagringsutrymme som krävs av din Debian-cd-spegling kan du undanta vissa filer från att speglas. Följande instruktioner innehåller kommandoradsflaggor till rsync, men kan kanske även vara till hjälp om du använder andra verktyg för speglingen. I rsync tolkas --include och --exclude i den ordning de anges, den första flaggan vars mönster motsvarar filen bestämmer huruvida filen undantas eller inkluderas.

Namnkonventioner och utrymmeskrav för .iso-filer

De olika varianterna av .iso-avbildningar kan skiljas åt på namnet, vilket gör att du kan begränsa vilka typer av avbildningar du speglar:

Registrera spegeln

För att göra din cd-avbildningsspegel användbar för en större målgrupp kan du registrera den i vår spegellista, till exempel denna eller denna. Eftersom de kompletta avbildningarna är stora filer kan detta skapa flera gigabyte nätverkstrafik varje dag.

Du kan registrera dig antingen genom att fylla i spegelanmälningsformuläret (observera att CDImage-fälten är de intressanta), eller genom att sända e-post till debian-cd@lists.debian.org.

Vi uppskattar alla nya CD-avbildningsspeglar. Tack på förhand!