Hủy bỏ đặt xem dài hạn bó thư

Xem trang bó thư để có thêm thông tin về cách thôi không xem dài hạn bằng thư điện tử. Cũng có cả mẫu đơn đặt xem dài hạn, để giúp bạn bỏ đặt xem dài hạn từ bó thư.


Vui lòng chọn bó nào bạn muốn bỏ đặt xem dài hạn (số lượng bỏ đặt xem dài hạn là có hạn, nếu bạn gặp thất bại khi yêu cầu thì vui lòng dùng cách khác):

User lists

debian-announce
debian-backports-announce
debian-backports
debian-chinese-big5
debian-chinese-gb
debian-edu-announce
debian-enterprise
debian-esperanto
debian-firewall
debian-infrastructure-announce
debian-isp
debian-italian
debian-japanese
debian-kde
debian-laptop
debian-lts-announce
debian-news-french
debian-news-german
debian-news-italian
debian-news-portuguese
debian-news-spanish
debian-news
debian-photo
debian-research
debian-russian
debian-security-announce
debian-security
debian-stable-announce
debian-testing-security-announce
debian-user-catalan
debian-user-danish
debian-user-dutch
debian-user-finnish
debian-user-french
debian-user-german
debian-user-greek
debian-user-icelandic
debian-user-indonesian
debian-user-polish
debian-user-portuguese
debian-user-slovenian
debian-user-spanish
debian-user-swedish
debian-user-tamil
debian-user-turkish
debian-user-ukrainian
debian-user-vietnamese
debian-user
debian-user-digest

Development lists

debian-accessibility
debian-ada
debian-apache
debian-astro
debian-beowulf
debian-blends
debian-boot
debian-cd
debian-cli
debian-cloud
debian-cross
debian-ctte
debian-dak
debian-debbugs-cvs
debian-debbugs
debian-desktop
debian-devel-announce
debian-devel-french
debian-devel-games
debian-devel-italian
debian-devel-portuguese
debian-devel-spanish
debian-devel
debian-devel-digest
debian-doc
debian-dpkg-bugs
debian-dpkg-cvs
debian-dpkg
debian-edu-french
debian-edu-german
debian-edu
debian-efi
debian-emacsen
debian-embedded
debian-flash
debian-gcc
debian-gis
debian-glibc
debian-gtk-gnome
debian-hams
debian-haskell
debian-hpc
debian-ipv6
debian-java
debian-jr
debian-kernel
debian-knoppix
debian-lex
debian-lint-maint
debian-live
debian-lsb
debian-lts
debian-med
debian-mentors
debian-metadata
debian-mobile
debian-multimedia
debian-ocaml-maint
debian-openoffice
debian-perl
debian-policy
debian-printing
debian-python
debian-qa-packages
debian-qa
debian-qt-kde
debian-release
debian-ruby
debian-science
debian-security-tracker
debian-sgml
debian-ssh
debian-testing
debian-tex-maint
debian-toolchain
debian-upstream
debian-wb-team
debian-webapps
debian-wnpp
debian-www-cvs
debian-www
debian-x
deity
package-sponsorship-requests

Internationalization and Translations

debian-i18n
debian-l10n-albanian
debian-l10n-arabic
debian-l10n-basque
debian-l10n-belarusian
debian-l10n-catalan
debian-l10n-chinese
debian-l10n-czech
debian-l10n-danish
debian-l10n-dutch
debian-l10n-english
debian-l10n-esperanto
debian-l10n-finnish
debian-l10n-french
debian-l10n-galician
debian-l10n-german
debian-l10n-greek
debian-l10n-hungarian
debian-l10n-indonesian
debian-l10n-italian
debian-l10n-kannada
debian-l10n-korean
debian-l10n-malayalam
debian-l10n-persian
debian-l10n-polish
debian-l10n-portuguese
debian-l10n-romanian
debian-l10n-russian
debian-l10n-serbian
debian-l10n-sicilian
debian-l10n-slovak
debian-l10n-spanish
debian-l10n-swedish
debian-l10n-turkish
debian-l10n-vietnamese

Ports to non-i386 Linux architectures and to non-Linux kernels

debian-68k
debian-alpha
debian-amd64
debian-arm
debian-bsd
debian-hppa
debian-hurd
debian-ia64
debian-interix
debian-mips
debian-powerpc
debian-riscv
debian-s390
debian-sparc
debian-superh
debian-win32

The Bug Tracking System

debian-bugs-closed
debian-bugs-dist
debian-bugs-forwarded
debian-bugs-rc

Miscellaneous Debian lists

debian-backports-changes
debian-changes
debian-changes-digest
debian-companies
debian-consultants
debian-curiosa
debian-derivatives
debian-devel-changes
debian-dug-by
debian-dug-co
debian-dug-ie
debian-dug-in
debian-dug-kosovo
debian-dug-mx
debian-dug-nordic
debian-dug-nyc
debian-dug-quebec
debian-dug-washington-dc
debian-events-apac
debian-events-eu
debian-events-ha
debian-events-na
debian-events-nl
debian-experimental-changes
debian-jobs
debian-legal
debian-lists-test
debian-lts-changes
debian-mirrors-announce
debian-mirrors
debian-newmaint
debian-outreach
debian-project
debian-publicity
debian-rtc
debian-services-admin
debian-snapshot
debian-sprints
debian-testing-changes
debian-vote
debian-women
whitelist

Lists hosted for other projects

cdwrite
nbd
sart

Địa chỉ thư điện tử của bạn:

Vui lòng tôn trọng Chính sách quảng cáo bó thư Debian.