Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Документация

Документацията е важна част от всяка операционна система. Като част от усилията за създаване на висококачествена свободна операционна система проектът Дебиан прави всичко възможно да предостави на потребителите си надлежна документация в достъпен вид.

Накратко

Следните документи са подходящи за нови потребители:

Двата документа са много подходящи при първата инсталация на Дебиан и вероятно ще отговорят на много от въпросите и ще помогнат за по-лесно навлизане в начина на работа на Дебиан. Допълнителна документация:

Накрая, за бързи справки се препоръчва отпечатването на следната Справочна карта за Дебиан ГНУ/Линукс – списък с най-важните команди в Дебиан.

Съществува много друга документация, част от която е описана по-долу.

Видове документация

Повечето от документацията в Дебиан е посветена на ГНУ/Линукс като цяло. Има и документи, насочени специално към Дебиан. Последните попадат в следните основни категории:

Наръчници

Наръчниците наподобяват книги, защото се занимават изчерпателно с дадена тема.

Наръчници за Дебиан

Пълен списък на всички наръчници и други документи за Дебиан може да бъде намерен на страниците на проекта за документиране на Дебиан

Няколко от наръчниците за потребители на Дебиан ГНУ/Линукс се предлагат като печатни книги.

Общи наръчници за ГНУ/Линукс

Някои от най-популярните документи за Линукс са Инсталиране и първи стъпки с Линукс, Ръководство на потребителя на Линукс, Ръководство на мрежовия администратор, Ръководство на системния администратор и други.

Документирането на Линукс се координира с усилията на Проекта за документация на Линукс (LDP), от чиито страници се предлага пълен комплект ръководства, както и много друга документация в електронен и печатен вид.

Рецепти за справяне с конкретни проблеми

Рецептите описват стъпка по стъпка решения на популярни проблеми.

Някои от най-важните рецепти са

Отговори на често задавани въпроси

Специално за Дебиан има Отговори на често задавани въпроси за Дебиан. Има и отделен документ с отговори на често задавани въпроси за компактдискове и DVD с Дебиан.

Други, по-кратки документи

Следните документи предлагат по-кратки инструкции:

наръчници на програми
По традиция всички програми за Юникс се документират в кратки наръчници, достъпни чрез командата man. Типичните наръчници не са насочени към начинаещи потребители. Страницата https://manpages.debian.org/ предлага търсене и разглеждане на наръчниците, достъпни в Дебиан.
документи за info
Документацията на голяма част от софтуера на ГНУ е в документи, които се разглеждат с командата info. Включено е подробно описание на програмите, техните параметри и примерна употреба.
файлове README
Файловете README (буквално „прочети ме“) също се срещат често. Те са обикновени текстови файлове, занимаващи се с конкретна тема, обикновено пакет. Много от тези файлове са в под-директории на директорията /usr/share/doc/ на всяка система Дебиан. В под-директорията на всеки пакет освен файловете README може да има и примерни конфигурации. Документацията на по-големите програми обикновено се намира в отделен пакет със същото име като основния пакет, но с добавено -doc).
справочни карти
Справочните карти са много кратки резюмета на дадена (под)система. Подобни карти обикновено съдържат най-често използваните команди и се побират на един лист хартия:
Справочна карта за Дебиан ГНУ/Линукс
Тази карта се събира на един лист хартия. Съдържа списък с най-важните команди и е добър справочник за нови потребители, които искат да се запознаят с тях. Предполага се поне основно познаване на компютъра, файловете, директориите и командния ред. За новаци се препоръчва първо да прочетат справочника за Дебиан.

Ако не намирате отговор на въпросите си или решение на проблем след разглеждането на горните документи разгледайте страницата за поддръжка.