Information för Debian 2.1 (Slink)

Debian 2.1 är inaktuell

Eftersom nyare utgåvor har släppts, har 2.1-utgåvan blivit inaktuell. Dessa sidor finns kvar av historiska skäl. Du bör dock vara medveten om att Debian 2.1 inte längre underhålls.

Följande maskinvaruarkitekturer stöds av Debian 2.1:

Versionsfakta

För att få reda på vad som är nytt i Debian 2.1, se versionsfakta för din maskinvaruarkitektur. Dessutom finns instruktioner för användare som uppgraderar från tidigare versioner.

Om du har ställt in din webbläsares språkanpassning korrekt kommer länkarna ovan att automatiskt hämta rätt HTML-version -- se "innehållsförhandling". Annars, välj den kombination av arkitektur, språk och format du vill ha från tabellen nedan.

Arkitektur Format Språk
Alpha ASCII engelska japanska kroatiska portugisiska ryska tjeckiska
  HTML engelska japanska kroatiska portugisiska ryska tjeckiska
32-bitars PC (i386) ASCII engelska japanska kroatiska portugisiska ryska tjeckiska
  HTML engelska japanska kroatiska portugisiska ryska tjeckiska
Motorola 680x0 ASCII engelska japanska kroatiska portugisiska ryska tjeckiska
  HTML engelska japanska kroatiska portugisiska ryska tjeckiska
SPARC ASCII engelska japanska kroatiska portugisiska ryska tjeckiska
  HTML engelska japanska kroatiska portugisiska ryska tjeckiska

För i386-arkitekturen finns en detaljerad rapport tillgänglig, vilken beskriver vilka paket som ändrats sedan de två senaste versionerna.

Nyinstallationer

Installationsinstruktioner, tillsammans med nedladdningsbara filer, är uppdelade enligt maskinvaruarkitektur:

Om du har ställt in din webbläsares språkanpassning korrekt kommer länkarna ovan att automatiskt hämta rätt HTML-version -- se "innehållsförhandling". Annars, välj den kombination av arkitektur, språk och format du vill ha från tabellen nedan.

Arkitektur Format Språk
Alpha ASCII engelska finska franska japanska kroatiska portugisiska ryska spanska tjeckiska
  HTML engelska finska franska japanska kroatiska portugisiska ryska spanska tjeckiska
32-bitars PC (i386) ASCII engelska finska franska japanska kroatiska portugisiska ryska spanska tjeckiska
  HTML engelska finska franska japanska kroatiska portugisiska ryska spanska tjeckiska
Motorola 680x0 ASCII engelska finska franska japanska kroatiska portugisiska ryska spanska tjeckiska
  HTML engelska finska franska japanska kroatiska portugisiska ryska spanska tjeckiska
SPARC ASCII engelska finska franska japanska kroatiska portugisiska ryska spanska tjeckiska
  HTML engelska finska franska japanska kroatiska portugisiska ryska spanska tjeckiska
Observera att dokumentation på tyska även är tillgänglig, men bara för i386-arkitekturen. Den finns tillgänglig i formaten ASCII, PDF samt HTML.

Mycket jobb har lagts ned på Debians installationsmanual för att stöda icke-i386-distributioner. Trots detta är det vissa arkitekturer (främst Alpha) som behöver arbetas på -- se dokumenten själva om information om hur du kan hjälpa till.

Dessa webbsidor kommer att uppdateras med nya versioner av Slinks installationsmanualer när de blir tillgängliga. Om du vill bidra med ändringar, se den berörda manualen. Dessutom kan du hämta hem SGML-källkoden -- patchar är den bästa formen för kommentarer. Bidragslämnare eller läsare som undrar mer exakt vad som har ändrats kan titta på ChangeLog-filen.

Errata

Ibland, i de fall då kritiska problem uppstår, eller då det gäller säkerhetsuppdateringar så kan den släppta utgåvan (i detta fall Slink) uppdateras. Vanligtvis indikeras dessa som underutgåvor till huvudutgåvan. Den aktuella underutgåvan är Debian 2.1r5. Du kan hitta ChangeLog-filen på valfri Debianspegel.

Rättelser till den släppta stabila utgåvan genomgår oftast en längre testperiod innan de accepteras att läggas till i arkivet. Dessa rättelser är dock tillgängliga i dists/slink-proposed-updates-katalogen på valfri Debianspegel. Om du använder apt för att uppdatera dina paket kan du installera de föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i din /etc/apt/sources.list:

  deb http://archive.debian.org dists/slink-proposed-updates/
Kör sedan apt-get update; apt-get upgrade.

Slink är certifierad för att fungera tillsammans med Linuxkärnor i version 2.0.x-serien. Om du vill köra en Linux 2.2.x-kärna med Slink, se listan över kända problem.

Inofficiella uppdateringar

Redan släppta versioner av Debian uppdateras endast då kritiska fel uppstår, eller då det gäller säkerhetproblem. Dock har viss uppdaterad programvara, för att underlätta för användarna, gjorts tillgängliga av andra, inofficiellt för både användare och utvecklare. Den programvara som listas i denna sektion är inte officiellt stödd av Debian.

Landsanpassade startdisketter

Inofficiella portugisiska startdisketter finns på ftp://ftp2.escelsanet.com.br/debian/.

Räddningsdisketter

Användare av SCSI-kortet Adaptec 2940, samt andra SCSI-kontrollrar med aic7xxx-chipsetet kommer troligen att stöta på problem med de vanliga startdisketterna. En vänlig användare har gjort några experiment vilka kan visa sig vara till nytta av flera andra med liknande problem. Dessa två alternativa räddningsdisketter för i386-arkitekturen finns att hämta från ftp://kalle.csb.ki.se/pub/. Det finns även ersättningskärnor där, vilka kan användas för att helt enkelt byta ut de nuvarande kärnorna på startdisketterna. Du behöver även drivrutinsdisketten från det vanliga stället.

En alternativ, och nyare, uppsättning start- och drivrutinsdisketter för Adaptecanvändare kan hittas på https://www.debian.org/~adric/aic7xxx/.

Gnome

Om du vill köra den senaste versionen av Gnome tillsammans med Slink, se GNOME-uppdatering för Debian 2.1 (http://www.gnome.org/start/debian-readme.html).

Apt

En uppdaterad version av apt finns tillgänglig i Debian från version 2.1r3. Fördelen med denna uppdaterade version är att den själv kan hantera installationerfrån flera cd-rom-skivor, vilket gör valet dpkg-multicd i dselect onödigt. Dock kan din 2.1-cd-rom innehålla en äldre apt, så du vill kanske uppgradera med den som nu finns i Slink.

Få tag på Debian 2.1

Debian är tillgängligt elektroniskt eller via cd-distributörer.

Köpa Debian på cd

Vi upprätthåller en lista över cd-distributörer som säljer cd-skivor med Debian 2.1.

Hämta hem Debian över Internet

Vi tillhandahåller en lista över platser vilka speglar distributionen.